top of page
אימון ריצה אישי

אימוני ריצה אישיים ברחובות

אימון ריצה אישי ברחובות -  אחד על אחד שלך ושל המאמן מאפשר הגדרה מדוייקת של יעדי  הריצה שלך. המטרות  יוגדרו בהתאם  למצבך הגופני,  זמנך הפנוי  ורצונותיך. 

לאחר הגדרת המטרות תיבנה עבורך תוכנית כושר ותזונה שתסייע לך להגיע למטרה שלך. התכנית תעודכן מעת לעת בהתאם להתקדמות ולשינויים בדרך.

אימון ריצה אישי ממזער את הסיכון לפציעות כיוון שהמאמן יכול לשים לב לשינויים כשהם בתחילתם ולשנות את התכנית בהתאם. 

המאמן האישי יעזור לך להתמיד באימונים ולתת את הדחיפה הנכונה כשהיא נזקקת. וכולנו זקוקים לדחיפה קלה מדי פעם. 

Run 4 Fun

עכשיו ברחובות ובנס ציונה
bottom of page